WZ4

 

Warzone 4.1 to fanowski system bitewny nawiązujący do najbardziej charakterystycznych elementów klasycznych edycji Warzone – zaczynając od kultowego fluffu Mutant Chronicles RPG aż po konstrukcję systemu opartą o Ultimate Warzone (UWZ). A do tego wiele nowych oddziałów stworzonych pod figurki z najnowszej edycji Warzone Resurrection! Trójakcyjny system walki, dużo możliwości taktycznych, zbalansowanie list armii miedzy oddziałami podstawowymi a elitarnymi oraz mnóstwo inspiracji z sił zbrojnych całego świata – to najważniejsze cechy „cztery jeden”. Wsparte są staraniami twórców o stworzenie wielu wariantów rozgrywania potyczek w jak najbardziej zbalansowanej formie (min. tak aby uniknąć efektu „jedynej słusznej rozpiski” dla danej armii). Warzone 4.1 is a fanmade wargaming system based on the most characteristic elements of classic Warzone editions – starting with the cult backstory of Mutant Chronicles RPG to the construction of the game mechanicks based on Ultimate Warzone (UWZ). And to all this many new unit were added which appeared in Warzone Ressurection! The triple-action system, a lot of tactical possibilities, the balanced in army lists and inspiration by the modern armed forces around the world – these are the most important features of the „four-point-one”. Creators are trying to support many variants of fighting in the most balanced form (to avoid the effect of the „the one and only” army compsition).

 

 

Rozbudowana sekcja zdobywania Punktów Zwycięstwa wraz z możliwością rozgrywania bitew na różnorodnych typach Środowiska, od Pustyni aż po Tundrę, urozmaica wyzwania stawiane graczom. Nie powinni oni również zapominać o efektach psychologicznych spowodowanych przebiegiem walki, systemie kart rozstawienia, bogatej gamie ról pełnionych przez żołnierzy w drużynie, możliwości wezwania wsparcia artyleryjskiego czy używania magii oraz o potężnych potworach i śmiercionośnych pojazdach. Do tego takie legendy jak Mitch Hunter czy Max Steiner jako przedstawiciele elitarnych Żołnierzy Zagłady, wprowadzający porcję dodatkowej motywacji dla sił dowodzonych przez graczy. A to wszystko przygotowane z dużą starannością o przejrzystość zasad (które regularnie są poprawiane również dzięki feedbackowi od graczy) i „zdrowy rozsądek” przy ich stosowaniu. Bitwy mogą być rozgrywane w szerokim zakresie punktowym, pozwalającym wystawić po obu stronach konfliktu od 15 do nawet ponad 50 modeli.  Dzięki temu potyczka w 4.1 może być szybkim „zwiadem bojowym” rozgrywanym w 2 godziny lub „mega bitwą” na cały wieczór. Wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia rozgrywki znajdują się tutaj.

 

Complex section of the Victory Points together with the possibility to play battles on various types of the Environment, from the Desert to the Tundra, diversifies the challenges posed to players. Players also should not forget about the psychological effects caused by the course of the fight, the cardbased deploying system, the rich range of roles played by soldiers in the team, the ability to call artillery support or use magic, powerful monsters and deadly vehicles. In addition, such legends as Mitch Hunter or Max Steiner as representatives of the elite Doomtroopers, introducing a portion of additional motivation for the forces commanded by the players. And all this prepared with great care for the transparency of rules (which are regularly improved also due to feedback from players) and „common sense”. Battles can be played in a wide range of points, allowing both sides of the conflict to deploy from 15 to even more than 50 models. Thanks to this, the skirmish in 4.1 can be a quick „battle reconnaissance” played in 2 hours or a „mega battle” for the whole evening to spend. All materials needed to start the game can be found here (so far available only in Polish).

Written by
Pawlo, Jasion, Tygrys-
Translation
Editor X-