„For the glory of Dukes Electors!”

„Na chwałę Książąt Elektorów” „For the glory of Dukes Electors!”

2 października 2018 roku, Siły szturmowe Cybertronicu podjęły próbę przejęcia bauhauserskiego obiektu przemysłowego na Marsie. Na szczęście dla budowniczych, książęcy wywiad wojskowy dowiedział się o ataku, więc obrońcy byli w stanie odpowiednio się przygotować.

Malowane przez:

On 2nd of October 2018 Cybertronic strike forces attempted to take over the Bauhaus industrial facility on Mars. Luckly for the homebuilders, ducal intelligence knew about the assault and defenders were able to prepare properly.

Paint job by:

Nef (aka Editor X)
icon_bau
&
Dziadu z Lasu 
icon_cyb

Z poważaniem
Redaktor X-

Kind regards
Editor X-