Professional Nerd about Warzone Eternal

Profesjonalny Nerd o Warzone Eternal

Wczoraj, na łamach kanału Tales From a Professional Nerd, Bryan CP Steele opublikował kolejny, już 140 odcinek swojego podcastu, który tym razem w całości poświęcony był nowej edycji Warzone – Warzone Eternal. Z filmu możemy się dowiedzieć że akcja na Kickstarterze rozpocznie się 17 maja bieżącego roku. Bryan mówi też, że w pierwszych fazach produkcji, w grze dostępne do gry wszystkie Megakorporacje: Capitol, Bauhaus, Imperial, Mishima i Cybertronic oraz siły apostoła Algerotha z Legionu Ciemności. Co więcej, w skład sił korporacyjnych wchodzić będą mogli również doradcy ze Świętego Bractwa. Tym niemniej Bractwo samo w sobie nie będzie jeszcze frakcją grywalną, podobnie jak Cartel, pozostali Apostołowie Legionu oraz Plemiona Ziemii. Autor materiału jednak podkreśla, że powyższe armie jak najbardziej są planowane, uzależnione jest to jednak tym jak gra się przyjmie na rynku. Co ciekawe, mówiąc o Plemionach wspomniał o wszystkich poza kontrowersyjnym White Star, które nieco sztucznie i na siłę wprowadzone było w ostatniej edycji RPG Mutant Chronicles, wydane przez Modiphius (a co za tym idzie, również w Warzone Resurrection, wydane przez Prodos Games, które z Modiphiusem współpracowało). Daje to podstawy by sądzić, że ResNova chce się odciąć od lore, które zostało stworzone przez innych wydawców niż oryginalny twórca systemu – Target Games. Za to nie obyło się bez wprowadzania własnych zmian. Otóż Etoiles Mortant, które do tej pory było elitarną żeńską jednostką, od tej pory w swe szeregi ma wpuszczać również mężczyzn. Bardzo możliwe że podobne zmiany będą miały miejsce w Żałobnych Wilczycach z Imperialu.

Z poważaniem,
Redaktor X
Yesterday on the Tales From a Professional Nerd YouTube channel, Bryan CP Steele published another, 140th episode of his podcast, which this time was entirely about the new edition of Warzone – Warzone Eternal. From the clip we can learn that the Kickstarter action will start on May 17 this year. Bryan also says that in the first stages of production, playable are going to be all five Megacorporations: Capitol, Bauhaus, Imperial, Mishima and Cybertronic, as well as the forces of the apostle Algeroth from the Dark Legion. Moreover, the corporate forces might also include advisors from the Holy Brotherhood. However, the Brotherhood itself will not yet be a playable faction, as will the Cartel, the rest of the Legion’s Apostles, and the Tribes of Earth. The author of the material emphasizes that the above armies are planned however it depends on how the game will adopt on the market. Interestingly, when talking about Tribes, he mentioned all but the controversial White Star, which was introduced a bit artificially and forcibly in the last edition of the RPG Mutant Chronicles, published by Modiphius (and thus also in Warzone Resurrection, published by Prodos Games, which cooperated with Modiphius). This gives grounds to believe that ResNova wants to cut itself off from lore, which was created by other publishers than the original developer of the system – Target Games. However, it was not without introducing own changes. Well, Etoiles Mortant, which until now was an elite female unit, from now on will also let men into its ranks. It is very possible that similar changes will take place in the Mourning Wolves of Imperial.

Regards,
Editor X

Jedna uwaga do wpisu “Professional Nerd about Warzone Eternal

  1. Niestety, to co pokazali na kickstarterze było przykre. Estetyka kasztanów z pierwszej edycji, design z ilustracji z kronik mutantów z wczesnych lat ’90 wziętych zbyt dosłownie.

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s